KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

A2 jestem za !!!
 
Kategoria polityka

25.07.2014 r Bogusław  Broniewicz na Placu Wolności zbierał podpisy pod apelem wystosowanym do Premiera Donalda Tuska i Rządu RP o przyspieszenie realizacji budowy autostrady A2 na odcinku od Warszawy do przejścia granicznego w Kukurykach. Inicjatywę poparło wielu mieszkańców naszego regionu, dając temu wyraz podpisując petycję Pana Broniewicza.

 

Zespół redakcji Interwizja.edu.pl popiera w pełni słuszność inicjatywy i będzie patronować temu przedsięwzięciu.

 

TREŚĆ APELU

 

PAN DONALD TUSK

PREZES RADY MINISTRÓW

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                          My mieszkańcy południowego Podlasia i wschodniej części Mazowsza zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o przyspieszenie realizacji odcinka autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska” do przejścia granicznego w Kukurykach z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego i umieszczenie tej budowy w planach inwestycyjnych GDDKiA na lata 2015-2020.
                          Droga ta ma strategiczne znaczenie dla transportu międzynarodowego, będącego ważnym elementem polskiej gospodarki, dającego wiele miejsc pracy i bardzo duże dochody budżetowe. Leży w europejskim korytarzu transportowym łączącym najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Rosją i innymi krajami WNP.
                         Przyspieszona realizacja tego projektu da olbrzymi impuls do rozwoju gospodarczego miejscowościom leżącym w zasięgu jej oddziaływania. Wybudowanie tego odcinka autostrady wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowymi zmniejszenie emisji spalin. Lepsze skomunikowanie tych terenów umożliwi szerszy napływ inwestorów zewnętrznych a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy tak bardzo potrzebnych mieszkańcom tej części  Naszego Kraju. Inwestycja ta przyczyni się da nadrobienia zapóźnieni cywilizacyjnych, stanie się arterią łączącą nas z resztą Kraju i Europą jak również drogą zgodnie z jej nazwą, niosącą idee wolności i solidarności na wschód od granic Unii Europejskiej.
                          Chcemy tylko równego traktowania – nie jesteśmy „końcem świata” – jesteśmy częścią wielkiej europejskiej rodziny i jako pełnoprawni obywatele Europy chcemy korzystać z wszelkich praw z tym związanych.
                         Oczekujemy pozytywnego rozpatrzenia naszej petycji i realizacji budowy autostrady A2 do granicy Polski w perspektywie 2015-2020.

 

 

 Z Bogusławem Broniewiczem rozmawiał Tadeusz Kucharuk

 


 

  MP/TK/28/07/2014

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.