KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Do Grodna bez wizy
 
Kategoria obiektywem_po_swiecie

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania  Parku «Kanał Augustowski» i miasta Grodno! 

 W celu rozwoju turystyki transgranicznej Prezydent Republiki Białoruś w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisał Dekret Nr 318 «O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych».
 

    

 

 

  

 

 

         Dekret ustanowił procedurę bezwizowego trybu wjazdu do Republiki Białoruś, wyjazdu z Republiki Białoruś i pobytu czasowego cudzoziemców w celach turystycznych na okres do pięciu dni na terenie Parku „Kanał Augustowski”, w obwodzie grodzieńskim i Grodnie. Skorzystać z możliwości zwiedzania Parku „Kanał Augustowski” i miasta Grodno w ramach ruchu bezwizowego można w okresie od dnia 26 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

O czym warto wiedzieć, jadąc w strefę Kanału Augustowskiego

oraz do Grodna bez wizy:

 

1.     Cudzoziemiec nieposiadający wizy może wjechać na terytorium Białorusi w celu zwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i terenów przyległych.

 

2.     Bezwizowy wjazd może się odbywać przez przejścia graniczne Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą  Polską: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka); przez przejścia graniczne Republiki Białoruś z Republiką Litewską: Prywałka (Švendubrė), Prywałka (Rajgardas).

 

Uwaga: obecnie ruch bezwizowy nie obejmuje możliwości przekroczenia granicy i wjazdu do Grodna pociągiem.

 

3.     W ramach ruchu bezwizowego można przebywać i zwiedzać tylko terytorium:

                   a. miasta Grodno;

                   b. Sopockinskiej gminy wiejskiej (Сопоцкинского сельсовета);

                   c. Gożskiej gminy wiejskiej (Гожского сельсовета);

                   d. Podlabienskiej gminy wiejskiej (Подлабенского сельсовета);

                   e. Koptiewskiej gminy wiejskiej (Коптевского сельсовета);

                   f. Odelskiej gminy wiejskiej (Одельского сельсовета).

 

  1. Podstawą do bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś oraz zwiedzania parku „Kanał Augustowski” jest dokument ustalonej formy, wydawany cudzoziemcowi przez białoruską firmę turystyczną.

 

5.     W celu uzyskania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania   Parku „Kanał Augustowski”, miasta Grodno i terenów przyległych zainteresowany wyjazdem powinien:

                   a. zwrócić się do białoruskiej  firmy turystycznej upoważnionej do                      wystawienia takiego dokumentu;

                   b. otrzymać potwierdzenie prawa bezwizowego przekroczenia granicy                 i świadczenia zamówionych usług turystycznych.

 

6.     Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Republiki Białoruś powinien posiadać ubezpieczenie medyczne pokrywające zaplanowane dni pobytu.

 

7.     Cudzoziemiec przy bezwizowym wjeździe do Republiki Białoruś i wyjeździe z Republiki Białoruś na przejściu granicznym powinien okazać:

                   a. ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy                           (paszport)

                   b. dokument uprawniający cudzoziemca do zwiedzania (według                           ustalonej formy) wydany przez białoruską firmę turystyczną.

                   c. ubezpieczenie medyczne.

 

8.     Cudzoziemiec przy przekroczeniu granicy wypełnia kartę migracyjną.

Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://grodnovisafree.by/pl/.

 

 


informacja: Konsulat Rrepubliki Białoruś w Białej Podlaskiej

montaż: Monika Pawlonka

opracowanie: Monika Pawlonka

09/12/2016
 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.