KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Studia podyplomowe służb celno-skarbowych i innych służb publicznych
 
Kategoria Edukacja

 

Studia podyplomowe służb celno-skarbowych i innych służ publicznych

Studia podyplomowe służb celno-skarbowych
i innych służb publicznych

 

1.         Studia adresowane są do:

·         pracowników Krajowej Administracji Skarbowej,

·         funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,

·         funkcjonariuszy takich służb publicznych jak: Straż Graniczna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, inspekcja weterynaryjna, inspekcja sanitarna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzna, Biuro Ochrony Rządu, innych służb

·         osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania służb publicznych.

2.         Zakres studiów obejmuje m.in.:

·         zadania i uprawnienia służb publicznych

·         współpraca służb publicznych

·         czynności operacyjno-rozpoznawcze (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, łapówka kontrolowana)

·         przestępczość gospodarcza

·         terroryzm i jego zwalczanie

·         wykorzystanie nowoczesnych technologii (cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)

·         zagadnienia związane ze statusem prawnym funkcjonariusza służby publicznej

·         kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa

·         zarządzanie informacją w służbach publicznych

·         wykorzystanie dronów w służbach publicznych

3.         Wykładowcami są:

·         pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem służb publicznych (z ośrodków akademickich takich jak Kraków, Lublin, Warszawa, Białystok),

·         praktycy w tym funkcjonariusze służb publicznych,

·         specjaliści z zakresu nowych technologii,

·         teoretycy i praktycy prawa

4.         Absolwentom gwarantujemy uzyskanie/podniesienie kwalifikacji w obszarze związanym z funkcjonowaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

5.         W ramach studiów przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce służb publicznych.

6.       Program studiów obejmuje: 2 semestry zajęć, w tym 240 godzin dydaktycznych, 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

7.         Przewidywany koszt studiów: 4 500 zł./semestr (9 000 zł./całość), istnieje możliwość 90% dofinansowania.

Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

8.         Możliwe lokalizacje zajęć.

W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.

 

Link do strony uczelni:

http://www.lomza.janski.edu.pl/oferta/podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-sluzb-celno-skarbowych-i-innych-sluzb-publicznych

 

 

  

Kurs przygotowujący do pracy w służbach mundurowych

 

1.         Kurs adresowany jest do:

·         osób, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane problematyką funkcjonowania służb publicznych w szczególności zatrudnieniem w służbach mundurowych,

·         absolwentów klas mundurowych.

2.         Zakres kursu obejmuje m.in.:

·         zagadnienia związane ze statusem prawnym funkcjonariusza służby publicznej (nawiązanie i ustanie stosunku służbowego, prawa i obowiązki funkcjonariusza, odpowiedzialność dyscyplinarna)

·         zadania i uprawnienia służb publicznych

·         współpraca służb publicznych

·         wykorzystanie nowych technologii (w tym cyberbezpieczeństwo, przestępczość komputerowa)

·         czynności operacyjno – rozpoznawcze (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, łapówka kontrolowana)

3.         Wykładowcami są:

·         pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem służb publicznych,

·         praktycy w tym funkcjonariusze służb publicznych

·         specjaliści z zakresu nowych technologii

4.         Absolwentom gwarantujemy uzyskanie kwalifikacji w obszarze związanym z funkcjonowaniem służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w szczególności przydatną w procesie ubiegania się o pracę w formacjach mundurowych wiedzę związaną ze statusem funkcjonariusza i zasadami nawiązania stosunku służbowego

5.         W ramach kursu przewidywany jest bezpłatny udział w konferencji naukowej poświęconej tematyce służb publicznych i wizyty studyjne w jednostkach służb publicznych..

6.         Program kursu obejmuje: 2 semestry zajęć, w tym 90 godzin dydaktycznych. 40 % zajęć odbędzie się w formie e-learningu (każdy ze słuchaczy otrzyma tablet).

7.         Przewidywany koszt kursu: 1000 zł./semestr (2 000 zł./całość), w tym możliwość 90% dofinansowania.

Ponadto gwarantujemy rabat 10% (od wpłacanej kwoty) dla absolwentów klas mundurowych.

8.         Możliwe lokalizacje zajęć.

W zależności od liczebności i miejsca zamieszkania uczestników: Biała Podlaska, Białystok, Gliwice, Kraków, Lublin, Łomża, Warszawa.

 

 

Koordynatorzy:

dr Leszek Zakrzewski

Kontakt: 731183141, 603472292,

 

 

 


IP/17/07/2017

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.