KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Konferencja Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina
 
Kategoria UMCS Lublin

 

 

 

UMCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw i państw szczególną rolę odgrywa samorząd terytorialny. Z okazji 700-lecia miasta Lublin nie może zabraknąć rozważań poświęconych historycznym tradycjom samorządowych działań, a także dokonaniom włodarzy Miasta z okresu transformacji ustrojowej Polski.

Z okazji tak znamienitego jubileuszu serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Wydział Politologii i Wydział Humanistyczny UMCS we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin.

 

   Prof. dr hab.                                                    Dr Krzysztof Żuk

          Stanisław Michałowski      

 

                  Rektor UMCS                                         Prezydent Miasta Lublin

 

PROGRAM KONFERENCJI

10 X 2017

·       9.00 Rejestracja uczestników

·       9.30  Powitanie uczestników

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - JM Rektor UMCS, Kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej

Dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin

·       10.00-12.00 Samorządowe aspekty historii Lublina (cz. I)

Prowadzący: dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS

Początki samorządu miejskiego w Lublinie i jego rozwój do połowy XVI wieku - prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

Samorząd miejski Lublina w latach 1565–1792. Od powołania III ordynku do wprowadzenia ustawy sejmowej o miastach królewskich - dr Grażyna Jakimińska

Samorząd miasta w okresie zaborów - dr hab. Krzysztof Latawiec

Samorząd międzywojennego Lublina - dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS

Miejska Rada Narodowa w Lublinie 1944-1989 (zarys problemu) - prof. dr hab. Janusz Wrona

·       12.30-13.00 Dyskusja

·       13.00-14.00 Przerwa obiadowa

·       14.00-15.30 Samorządowe aspekty historii Lublina (cz. II)

Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł

Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX w. - dr Natalia Przesmycka

Obraz Lublina w liczbach - dr Urszula Bronisz

Mieszkańcy Lublina - prof. dr hab. Józef Styk

·       15.30-16.00 Dyskusja

·       16.00-16.30 Przerwa kawowa

·       16.30-18.30 Debata

Sukcesy i porażki samorządowego Lublina - samorząd w ocenie Prezydentów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta Lublin

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Michałowski


 

11 X 2017

 

·       9.00-11.00 Współczesny samorząd Lublina (cz. I)

Prowadzący: prof. dr hab. Marian Harasimiuk

Ustrój samorządowego Lublina - prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Wyzwania związane z aglomeracyjnym Lublinem - dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Jednostki pomocnicze miasta - dr Monika Sidor

Partycypacja społeczna w Lublinie - mgr Piotr Choroś, mgr   Grzegorz Wenarski

·       11.00-11.30  Dyskusja

·       11.30-12.00 Przerwa kawowa

·       12.00-13.30 Współczesny samorząd Lublina (cz. II)

Prowadzący: prof. dr hab. Janusz Wrona

Mapa wyborcza Lublina - dr Justyna Wasil

Finanse i jednostki organizacyjne miasta - dr Krzysztof Żuk, dr Lech Jańczuk

Rola kultury i sportu w rozwoju miasta - dr Katarzyna Mieczkowska

·       13.30-14.00  Dyskusja

·       14.00-15.00  Przerwa obiadowa

·       15.00-16.30 Współczesny samorząd Lublina (cz. III)

Prowadzący: dr Piotr Kowalczyk

Strategie rozwoju miasta - dr Mariusz Sienkiewicz

Polityka zagraniczna miasta - dr Katarzyna Radzik-Maruszak, mgr Elżbieta Szulc-Wałecka

Akademicki Lublin - prof. dr hab. Marian Harasimiuk

·       16.30-17.00 Dyskusja

·       17.00-17.15 Podsumowanie i zamknięcie obrad konferencji

 

 

Sekretarze konferencji: dr Monika Sidor, dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Informacja: Aneta Adamska - Biuro Prasowe UMCS

Opracowanie: Monika Pawlonka

06/10/2017
 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.