KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Projekt Budowa Centrum Pomocy z Autyzmem uzyska dofinansowanie
 
Kategoria Lokalnie

 

Projekt Budowa Centrum Pomocy z Autyzmem uzyska dofinansowanie

Projekt „CENTRUM POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM Etap I – Budowa Ośrodka Terapii
i Diagnostyki. Przedszkole dla dzieci z Autyzmem”
Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej został wybrany do dofinansowania w działaniu „Infrastruktura usług społecznych”
RPO WL 2014-2020. Przedsięwzięcie uzyska dofinansowanie w kwocie 2 936 747,17 zł, co stanowi niespełna połowę środków potrzebnych na realizację całości budowy.

- Bardzo się cieszę z tej informacji. Wszystkie nasze plany powoli się materializują. Marzenia o rozpoczęciu budowy centrum znajdują potwierdzenie, jest to efekt naszych aktywnych zabiegów o pozyskiwanie środków na ten cel – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia. -Już teraz borykamy się z problemami lokalowymi, naszych podopiecznych przybywa , tworzymy nowe grupy, ale także nowe miejsca pracy dla naszej kadry. Teraz musimy skupić się na działaniach , które pozwolą nam zabezpieczyć nasz wkład własny do inwestycji, a także zdobyć wsparcie na realizację kolejnych jej etapów. Dlatego tak ważne są zabiegi o pozyskanie wsparcia sponsorów, darczyńców oraz wpłat z kampanii 1%- dodaje prezes Stowarzyszenia.

Ideą zbudowania Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem jest zorganizowanie systemu wsparcia osób z autyzmem na przestrzeni całego życia. Dlatego też centrum składać się będzie z uzupełniających się ośrodków tworzących kompleks połączonych funkcjonalnie obiektów. Pierwszy etap to ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci z autyzmem. Ale w planach są kolejne fazy inwestycji: budowa szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem , następnie szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowy dom samopomocy, a ostatnim etapem mieszkania treningowe – dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem.Wyniki konkursu znajdują się pod linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1188-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_13_02.html

Projekt Budowa Centrum Pomocy z Autyzmem uzyska dofinansowanie

 

 

Informacja: Renata Szwed, Stowarzyszenie "Wspólny Świat"

Opracowanie: Monika Pawlonka

08/11/2017

 

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.