KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podziemie polityczne na Podlasiu po drugiej wojnie światowej  spotkanie regionalne z dr. Mariuszem
 
Kategoria Kultura i Sport

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich miłośników regionu na spotkanie z historykiem i publicystą dr. Mariuszem Bechtą, które odbędzie się 15 grudnia o godzinie 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać wykładu „Podziemie polityczne na Podlasiu po drugiej wojnie światowej”.

Dr Mariusz Bechta ur. się w 1972 r. na Podlasiu. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie historii broniąc pracy pod tytułem „Konspiracja polityczna i wojskowa polskiego obozu narodowego na Podlasiu w latach 1939-1952”. Pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Templum Novum. Zasiada w radzie historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski. Jest autorem kilku książek poświęconych
podziemiu narodowemu i antykomunistycznemu na Podlasiu, m.in. : „Rewolucja, mit, bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944” (2000), „Narodowo Radykalni : obrona tradycji
i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939” (2004), „...między Bolszewią a Niemcami : konspiracja polityczna i wojskowa Polskiego Obozu Narodowego na Podlasiu
w latach 1939-1952” (2008), „Jata'44 : obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich
w czasie II wojny światowej” (2011), „Pogrom czy odwet? : akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946 r. (2014)”. Mariusz Bechta redagował także kilka innych książek. Razem z Leszkiem Żebrowskim opracował trzy tomy poświęcone NSZ : „Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu : materiały posesyjne. T.1” (1997), „Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu w walce z systemem komunistycznym w latach 1944-1952. T.2” (1998), „Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu: opracowania, wspomnienia i dokumenty. T.3 (2003).
W 2008 r. stał na czele komitetu redakcyjnego albumu
W matni : z dziejów podziemia niepodległościowego na Podlasiu w latach 1939-1956” (2008).

W 2016 za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Podziemie polityczne na Podlasiu po drugiej wojnie światowej – spotkanie regionalne  z dr. Mariuszem Bechtą

Informacja: MBP w Białej Podlaskiej

MP/05/12/2017

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.